Fordeling af udgifter til vedligeholdelse og reparation af  fællesveje, anlæg m.m.

Granholmen vedligeholdelse

Vurdering fra Teknologisk Institut af tagstenenes kvalitet og forventede restlevetid

vurdering_af_restlevetid_for_tagsten.pdf

Lokalplan

Der er vedtaget en lokalplan for bebyggelsen. Det er lokalplanens formål at sikre, at bebyggelsens arkitektoniske værdier bevares og at muliggøre at til- og ombygninger m.v. udføres under hensyntagen hertil.

lokalplan_26_1

Information om fredningen