Manualen for bevaring, genetablering og fornyelse af rækkehusbebyggelsen Parcelgården i Holte er trykt i et eksemplar til hver husstand og kan ligeledes findes på hjemmesiden under Huse & fredning her.

Den er udarbejdet af Møgelhøj Arkitekter, og erstatter en stor del af byggebladene.