Manualen for Parcelgaardens Rækkehuse kan findes herunder. Den er udarbejdet af Møgelhøj Arkitekter, og erstatter en stor del af byggebladene. Manualen er opdelt i et hoveddokument samt bilag 3-6 (se links under billede).