Bemærk, at som konsekvens af fredningen, er nedenstående kun vejledende, idet der gælder en særlige fredningsfredning. Læs mere under Information om huse og fredning.

byggeblade-2019-indholdsfortegnelse.pdf

Del 1 indeholder:
01 Byggebladenes funktion og status
02 Udvidelse af boligarealet. Indretning af tagetage
03 Facader, skorstene, gårdhavemure mm.
04 Tage, tagvinduer mm.
05 Kviste
06 Døre, vinduer og skodder
07 Udvendig malerbehandling
​08 Tekniske installationer
Del 2 indeholder:
09 Private udearealer


byggeblade-2019-del1.pdfbyggeblade-2019-del2.pdf
Indholdsfortegnelse fra Byggebladene

Se desuden

Materialer

vurdering fra Teknologisk Institut af tagstenenes kvalitet og forventede restlevetid

vurdering_af_restlevetid_for_tagsten.pdf