Bemærk, at som konsekvens af fredningen, er nedenstående kun vejledende, idet der gælder en særlige fredningsfredning. Læs mere under Information om huse og fredning.
Byggebladene giver nøje anvisninger på, hvordan rækkehusene skal vedligeholdes i overensstemmelse med arkitektens tegninger.

byggeblade-2019-indholdsfortegnelse.pdf

Del 1 indeholder:
01 Byggebladenes funktion og status
02 Udvidelse af boligarealet. Indretning af tagetage
03 Facader, skorstene, gårdhavemure mm.
04 Tage, tagvinduer mm.
05 Kviste
06 Døre, vinduer og skodder
07 Udvendig malerbehandling
​08 Tekniske installationer
Del 2 indeholder:
09 Private udearealer


byggeblade-2019-del1.pdfbyggeblade-2019-del2.pdf
Indholdsfortegnelse fra Byggebladene

Se desuden

Materialer

vurdering fra Teknologisk Institut af tagstenenes kvalitet og forventede restlevetid

vurdering_af_restlevetid_for_tagsten.pdf