Bemærk, at som konsekvens af fredningen, er nedenstående kun vejledende, idet der gælder særlige fredningsvilkår. Læs stedet vores Manual samt læs mere under Information om huse og fredning.

De eksisterende byggeblade er udgået pånær disse, der supplerer manualen:

Se desuden følgende:

Materialer

vurdering fra Teknologisk Institut af tagstenenes kvalitet og forventede restlevetid

vurdering_af_restlevetid_for_tagsten.pdf