Hvis din ligusterhæk er ved at være tynd med flere døde grene i bunden eller på anden måde ser ud til at skulle fornyes, er der to muligheder:  

Enten ved at fjerne alt det gamle, fx med en rodfræsning og iblanding af ny muld før nye planter sættes i. Dette gøres bedst i det tidlige efterår eller forår, hvis man kan vande i tørre perioder.  

Eller ved at beskære de gamle buske helt ned i ca. 15 cm højde i foråret og lade dem skyde igen. Sørg for at fjerne ukrudt løbende.  

For begge løsninger gælder det, at man med fordel kan begynde at gøde planterne 2. år efter plantning/beskæring. I løbet af 3-4 år vil hækken begynde at tage fin form. 

Vælger du at anvende nyplantning, så husk at vælge liguster-sorter, der er vinterhårdføre og kun har yderst begrænset løvfald i vinterhalvåret.

Se desuden: http://parcelgaarden.dk/wp-content/uploads/vejledning/liguster_nov13.pdf