Parcelgårdens Rækkehuse

Hjemmeside for Grundejerforeningen Parcelgårdens Rækkehuse

Velkommen til Parcelgårdens rækkehuse

Grundejerforeningen Parcelgårdens Rækkehuse (CVR nr. 26947375) består af 66 boliger beliggende på Parcelvej, Granholmen og Vejlemosevej i Holte i Rudersdal kommune. Bygningerne er tegnet af arkitekten Palle Suenson og opført i 1950.  Rækkehusene er fredet i september 2015. 

Find os også på Facebook (lukket gruppe, kun for beboere)

Kodelås til stigerne

Låsen til stigerne, der hænger bag garagen tæt ved bålpladsen, bliver udskiftet med en kodelås, så man ikke længere behøver at låne en nøgle for at bruge dem. Koden står i opslag i vores Facebook gruppe – og låsen vil være i brug inden 1. maj. Husk at ‘dreje væk’ fra koden efter brug.

Manual for Parcelgårdens rækkehuse

Manualen for bevaring, genetablering og fornyelse af rækkehusbebyggelsen Parcelgården i Holte er trykt i et eksemplar til hver husstand og kan ligeledes findes på hjemmesiden under Huse & fredning her.

Den er udarbejdet af Møgelhøj Arkitekter, og erstatter en stor del af byggebladene.

Reetablering af ligusterhæk 

Hvis din ligusterhæk er ved at være tynd med flere døde grene i bunden eller på anden måde ser ud til at skulle fornyes, er der to muligheder:  

Enten ved at fjerne alt det gamle, fx med en rodfræsning og iblanding af ny muld før nye planter sættes i. Dette gøres bedst i det tidlige efterår eller forår, hvis man kan vande i tørre perioder.  

Eller ved at beskære de gamle buske helt ned i ca. 15 cm højde i foråret og lade dem skyde igen. Sørg for at fjerne ukrudt løbende.  

For begge løsninger gælder det, at man med fordel kan begynde at gøde planterne 2. år efter plantning/beskæring. I løbet af 3-4 år vil hækken begynde at tage fin form. 

Vælger du at anvende nyplantning, så husk at vælge liguster-sorter, der er vinterhårdføre og kun har yderst begrænset løvfald i vinterhalvåret.

Se desuden: http://parcelgaarden.dk/wp-content/uploads/vejledning/liguster_nov13.pdf

« Ældre indlæg